Ketvirtadienį į Lietuvos sporto universiteto patalpas Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto ir klubų atstovai rinkosi du kartus. Iki pietų buvo surengta LKSK neeilinė konferencija, po pietų – LKSK Vykdomojo komiteto posėdis. Konferencijoje svarbiausiu klausimu buvo LKSK įstatų korekcija, atsižvelgiant į Lietuvos sporto įstatymą, kurio nauja redakcija įsigalios nuo 2023-iųjų sausio 1 d. Vykdomajame komiteto posėdyje pristatyti 2023-iaisiais laukiantys tarptautiniai renginiai ir diskutuota dėl dalyvavimo juose. Pateiktas Lietuvos varžybų, kokios dar laukia šiais metais ir 2023-iųjų pirmąjį ketvirtį, sąrašas. Tartasi dėl 2022 metų geriausių kurčiųjų sportininkų pagerbimo iškilmių. Pristatyti Lietuvos kurčiųjų rinktinių nariai ir kandidatai, dalyvausiantys kitų metų tarptautinėse varžybose. Vadovaujantis Lietuvos sporto įstatymo 10 straipsniu patvirtintos Sporto veiklos sutartys su sportininkais. Taip pat gvildenti einamieji klausimai, numatytas kitas Vykdomojo komiteto posėdis.